Výjezdy

ŠPANĚLSKO

Málaga, San Fernando, Cádiz

12. - 19. 11. 2017

 

Na pracovním setkání projektu Erasmus+ ve Španělsku naši školu reprezentoval Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu, Petra Slováková, vedoucí pěveckého oddělení a Bc. Zuzana Sušňová externí koordinátorka. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na organizaci celého tříletého projektu.

 

Pracovní průběh výjezdu


12. - 13. listopadu

Do Španělska naše delegace musela vyrazit o den dříve, protože plánovaný let na další den byl zrušen. Po příletu do večerní Málagy jsme se ubytovali na hotelu a hned ráno vyrazili na procházku kolem přístaviště, seznámili se s překrásným městem obklopeným palmami, pomerančovníky, datlemi, vzrostlými ibišky a dalšími krásami tamní země. Slunečná Málaga nabízela přes den 26 st. C. Později odpoledne, po příjemně stráveném dnu, jsme se vrátili na letiště, kde se scházeli všichni účastníci projektu. Po seznámení a přivítání jsme společně odjeli do San Fernanda, kde jsme se na hotelu ubytovali.

 

14. listopadu

Ráno po snídani jsme se sešli v místní škole, kde jsme byli slavnostně přivítání ředitelem školy a krásným představením žáků, kteří pro nás připravili hudební, taneční a kouzelnické vystoupení. Poté jsme se seznámili s učiteli a pak následovala prohlídka školy a diskuse se žáky. V odpoledních hodinách následovala prohlídka města.

 

15. listopadu

Tento den se nesl v pracovním duchu, kde jsme společně diskutovali o organizaci celého projektu, zabývali se výběrem žáků na mobility, sestavovali programy jednotlivých výjezdů a jednotlivé školy se představily svými připravenými prezentacemi. Odpoledne jsme se účastnili prohlídky města a také jsme byli přivítáni u starostky města.

 

16. listopadu

Ráno jsme se opět sešli při pracovním setkání, kde koordinátoři tvořili harmonogramy jednotlivých úkolů a výjezdů a další skupina pracovala na organizaci jazykových táborů, které se budou konat v Polsku a České republice. Poté se tvořily dotazníky, které budou rozdány žákům, kteří se budou účastnit jazykových pobytových táborů. Po večeři pro nás kolegové ze Španělska připravili milé představení tanečnic ve stylu flamenga, které mělo veliký ohlas.

 

17. listopadu

Páteční den se konal v duchu poznání města, nákupů, ale také krásného výletu na mořské pobřeží, kde jsme společně u dobré večeře diskutovali o školách všech zúčastněných zemí.

 

18. listopadu

Po snídani jsme se společně všichni sešli a vydali se na návštěvu blízkého Cádiz, kde jsme ve velmi překrásné restauraci přímo na pobřeží moře měli připravené slavnostní odpolední posezení u dobrého jídla, kde jsme první výjezd tohoto projektu ukončili. Byly nám zde také vydány certifikáty o účasti na projektovém setkání. Pak následovala krásná procházka po slunečném pobřeží Cádiz, společné foto, rozloučení a odjezd na hotel do Málagy.

 

19. listopadu

Protože náš let domů v tento den byl naplánován na 22:15 hodin, bylo možno se ještě projít po městě a kolem přístavu. Mile nás překvapil polední koncert profesionálního velkého dechového orchestru, který hrál skladby autorů 19. a 20. století v krásných úpravách. Po hodinovém koncertu jsme se vydali k přístavu, kde jsme se naposledy pokochali výhledem na moře a po malém občerstvení jsme vyrazili do hotelu, abychom odtud odjeli na letiště. Unaveni, ale spokojeni jsme v Praze nad ránem přistáli, kde nás po krásně slunečném Španělsku přivítala zima a doma dokonce i sníh.

 

Zapsal: Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu

 

  

 

 

 

ANGLIE

Stanley, Consett - Country Durham

06. - 14. 01. 2018


Pracovní průběh výjezdu


Na pracovním workshopu projektu Erasmus+ v Anglii naši školu reprezentovala Denisa Šudrlová a Mgr. Tomáš Valůšek. Workshop byl zaměřen na nové výukové metody v oblasti informační a komunikační technologie. Tohoto setkání se zúčastnili učitelé těchto států: Česká republika, Kypr, Řecko, Francie, Polsko, Španělsko, Turecko a Anglie.

 

V sobotu 6. ledna jsme za slunečného téměř jarního počasí nasedli do vlaku směr Praha. Cesta nám za stálého povídání kolegy příjemně ubíhala. A protože náš odlet do Anglie byl plánován na 7. ledna v 6:00 hodin ráno, měli jsme zajištěn nocleh v Praze. Po téměř probdělé noci, z důvodu časové tísně, jsme se s kolegou museli hlásit ve 4:00 hodin ráno na letišti k odbavení. Vzhledem k zdravotní indispozici kolegy jsme měli zajištěnou asistenční službu na všech letištích. Z Prahy jsme odlétali holandskou leteckou společností „KLM Royal Dutch Airlines" směr Amsterdam, předpokládaný přílet byl v 7:40 hodin. Na přestup směr Newcastle jsme měli pouhých 40 minut. V Newcastlu jsme přistáli v 8:40 hodin místního času. Na letišti nás již očekávala koordinátorka z Anglie „Helen Potter", která nás dopravila do Hotelu 52 ve Stanley. Postupně do hotelu přijížděli další účastníci workshopu z ostatních zemí.

 

8. ledna, kterým počínal workshop v North Durham Academy jsme byli přivítáni živým vystoupením žáků převážně z oblasti tance, gymnastiky, ale i hudby. Mě osobně nejvíce zaujalo promítání, kdy jsme měli možnost vidět záznam společně vytvořeného videa, kde celá škola včetně pedagogů, žáků i ostatního personálu slavila svátky Vánoc. Účinkující zpívali, tančili, hráli divadlo a oslava se nesla ve vtipném duchu. Dále následovalo ICT školení, v první části na aplikaci „Google Drive" a v druhé části na aplikaci „Edmodo." V době volna jsme měli možnost si prohlédnout areál školy. Závěrem dne nás angličtí kolegové pozvali do restaurace „Black Horse Beamish", která se nachází jen pár minut od známého muzea Beamish a Tanfield Railway a je jen pouhých 15 minut jízdy od centra města Durham a centra města Newcastle.

 

Následujícího dne 9. ledna nás opět žáci přivítali tanečním a hudebním programem v Consett Academy, kde se téhož dne konalo školení. Další část workshopu byla zaměřena na aplikaci „Blendspace, Google Expedition a Google Cardboard". Obě školy a jejich třídy, které jsme viděli, byly velmi dobře vybaveny např. počítači, notebooky, iPady, 3D brýlemi pro virtuální realitu, a některé dokonce interaktivními tabulemi či místnostmi, které nás vtáhly do imaginární reality. Pro společenské a sportovní vyžití zde nechyběly ani posilovny, sportovní haly, koncertní síně, kinosály, divadelní jeviště a venkovní sportovní areály. Téhož dne jsme navštívili historické město Durham a Durhamskou katedrálu, která je chloubou tohoto města. Den jsme ukončili večeří v domácí venkovské restauraci „The Court Inn".

 

10. ledna školení probíhalo opět v Consett Academy, kde nám hned na počátku žákyně zpříjemnily den několika tanečními choreografiemi. Na programu tohoto dne bylo školení aplikací „Tellegami, Tap Roulette, 30 Hands, Voice record Pro, Puppet Pals 2, Morfo Tellagami, Yakit Kids a Poll Everywhere". Po proběhlém školení následovala prohlídka města Consett.

 

Ve čtvrtek 11. ledna probíhalo poslední školení, které obsahovalo praktickou zkoušku v aplikaci „Tes Teach Lesson" s využitím nabitých vědomostí během celého workshopu. Poté proběhlo školení webových stránek „CASF-Erasmus". Závěrem bych shrnula, že aplikace, se kterými jsme se seznámili a se kterými jsme pracovali, mohly například připomínat známé sociální sítě jako je facebook, jiné zase 3D virtuální hry a další sloužily k tvorbě kvízů či prezentací s použitím videí, obrázků, webových odkazů apod. Mohou být dobrou pomůckou i k výuce cizích jazyků. S využitím těchto aplikací je naším úkolem připravit dvouhodinovou lekci anglického jazyka pro studenty v Řecku. Tento výukový program se bude konat na přelomu května a června na Krétě. Po úspěšném absolvování praktických zkoušek jsme společně odjeli do Newcastle Upon Type, kde jsme navštívili největší nákupní centrum nazývaný „Eldon Square" či jsme mohli spatřit například památník slavného „Charles Earl Grey K.G.", který se nachází v centru města. V neposlední řadě nás zaujala budova místního divadla - „Theatre Royal & City Hall".

 

Na páteční dopoledne 12. ledna byla naplánovaná prohlídka venkovního muzea „Beamish" ve Stanley, Country Durham. Bohužel pro nepříznivé počasí byl skanzen uzavřen. Z toho důvodu jsme museli změnit plán a rozhodli jsme se, že ochutnáme typickou anglickou specialitu „fish and chips" v restauraci „Waterfront North Shields" na severním břehu řeky Tyne ve městě North Shield. Po návratu na hotel se večer konala závěrečná společná večeře spolu s předáním certifikátů každému účastníkovi o absolvování workshopu.

 

A nastal čas odjezdu. V sobotu 13. ledna jsme vyrazili taxi službou na letiště. Náš let z Newcastlu byl naplánován na 13:25 hodin. Během letu z Newcastle do Amsterdamu jsme zažili velké turbulence zaviněné počasím. Nakonec jsme ale šťastně přistáli v 15:45 hodin v Amsterdamu. Na letišti v Amsterdamu jsme měli zhruba 5 hodin času do odletu. Tuto dobu jsme strávili prohlídkou různých obchůdků se suvenýry a pochutnali jsme si na dezertech či při šálku dobré kávy. Čekal nás poslední let. Z Amsterdamu jsme odlétali v 20:50 hodin. Při odletu nás pilot upozornil na nepříznivé počasí, ale nakonec jsem musela pochválit pilota, protože to byl nejpříjemnější bezproblémový let. Dokonce jsem byla pozvána pilotem do jeho kabiny a měla jsem možnost si prohlédnout přístroje a usednout vedle něj na místo druhého pilota. Přílet do Prahy byl v 22:20 hodin. A následujícího dne 14. ledna jsme se v podvečer vrátili unaveni, ale spokojeni do svých domovů.

 

K závěru bych chtěla zmínit, že přestože naše kultura a zvyky jsou v některých oblastech odlišné, Angličané byli velmi milí, vstřícní a přátelští. Po celou dobu našeho pobytu v Anglii nás provázelo chladné deštivé a mlhavé počasí, typické pro tuto oblast.

 

Zapsala: Denisa Šudrlová, vedoucí tanečního oboru

 

  

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR