O projektu

Jedná se o partnerský projekt v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií, kterého se účastní školy pěti evropských zemí - Francie (konzervatoř), Lotyšsko (gymnasium), Španělsko (soukromá vysoká škola), Itálie (konzervatoř) a Česká republika (ZUŠ Vsetín). Projekt je zaměřen na poznávání rozlišných evropských kultur, jazyků a uměleckého dědictví, a vzájemného porozumění, s důrazem na úlohu Evropy jako takové v oblastech kultury a umění.

 

Partnerské školy sdílejí, vyměňují si a společně konzultují zkušenosti, pedagogické praktiky a umělecké postupy prostřednictvím elektronických prezentací a videí, v rámci jednotlivých mezinárodních setkání, výměnných pobytů a workshopů.

 

Projekt je rozdělen do tří částí:

 

2017 - 2018: "Hudba, tělo a dědictví"

Partnerské školy připraví "boxy" (schránky) s historickými, hudebními a choreografickými aspekty jednotlivých kultur, natočí video, které spojí hudbu a tanec s historickými, kulturními či přírodními památkami, a připraví kostýmy pro nadcházející představení. Během výměnných pobytů partnerské školy vytvoří a zodpoví dotazník týkající se videa, a každá škola představí a vysvětlí svůj projekt v angličtině. Také umělečtí vyučující dostanou příležitost se projevit, např. malým recitálem či koncertem.

 

2018  - 2019: "Hudba, tělo a současné umění"

Před výměnným pobytem studenti vytvoří "boxy" na téma "Objevujte současné umění" na základě různých zdrojů a sbírek současného umění z jejich okolí. Provedou výzkum odlišných forem a vzájemných vztahů moderního umění, hudby a tance, a také studii různých úrovní estetiky. Každá partnerská škola vytvoří vlastní kreativní workshop, kostýmy pro představení, choreografii, atd. Půjde především o prozkoumání muzikálu a využití zvukové malby jako vstupu do světa současné hudby ve vztahu k tělu jako takovému a k improvizaci pomocí fyzických nápověd. Během výměny navštíví partneři umělecká centra, sbírky a výstavy současného umění, atd. Proběhne prezentace "boxů" a ukázky představení z přípravné faze.

 

2019 - 2020: "Hudba, tělo a divadlo"

Úkolem partnerských škol bude napsat příběh vztahující se k místní kultuře a historii, který poslouží jako zdroj k vytvoření divadelního představení ve spolupráci s místními divadly. Scénáře a příběhy budou sdíleny na Facebooku a Twinspace. Bude vybrána odpovídající hudba, vytvořena choreografie a kostýmy. Během výměny a v rámci objevování místních kultur,  navštíví partneři různá filmová a divadelní představení spojená s vybranými tématy. Výsledkem setkání bude spojení hudebních, choreografických a divadelních prvků ve výsledné hudebně-divadelní představení.

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR