Co je Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Administrací programu je pověřen Dům zahraniční spolupráce.

 

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014-2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

 

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

 

Programové země:

členské státy EU - 28 zemí

členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Partnerské země:

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko

Rusko

 

Více informací lze získat na stránkách www.naerasmusplus.cz

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR