O projektu

Název projektu: Hudba je srdcem kultury

 

V tomto projektu chceme prohloubit znalosti našich studentů týkající se kultury a dědictví naší země a stejně tak by se měli studenti seznámit s kulturou různých evropských zemí, co mají společné a co rozdílné.

 

Hudba je v podstatě jádrem kulturních studií, a když se budou žáci učit o starých dílech, dostanou možnost porozumět historii jedinečným a zábavným způsobem.

 

Projekt by měl pomoci žákům lépe porozumět vlastní identitě a těšit se z ní. Naší snahou je, aby v sobě studenti vypěstovali hrdost, umění naslouchat, kritické myšlení a zároveň, aby omezili kázeňské přestupky, hádky a šikanu. Studenti z různých zemí se od sebe navzájem mohou učit v prostředí plném porozumění a tolerance, bojovat proti předsudkům a navázat dialog s vrstevníky z naprosto rozdílných kultur a prostředí.

 

Budeme spolupracovat s celou školní komunitou, a proto věříme, že zdokonalení povede k lepšímu prostředí pro učení a k dovednostem, které jsou přenosné i mimo oblast školy. Projekt má dokázat, že pro mladé lidi je dialog nad rámec sociálních a společenských rozdílů možný a stejně tak je nutné, aby vytvářeli svou vlastní vizi a vyhlídku na lepší svět.

 

MOTIVACE


Naší vizí je vybudovat pozitivní, přátelský a zábavný školní tým ze studentů a učitelského sboru, který má zdravou sebeúctu a je hrdý na sebe i na svou školu. Abychom toho dosáhli, musíme více pracovat na zapojení a motivaci studentů do práce, která jim bude přinášet radost a jejich vědomosti o historii a kultuře se zároveň rozšíří. Současná dospívající mládež často nepociťuje svou národní identitu, jsou pouze občany světa.

 

Cílem tohoto projektu je, aby si studenti uvědomili, jak je důležitá naše historie a kultura. Kultura je našim národním dědictvím a musíme udělat všechno pro to, abychom ji poznali a dále vytvářeli. Hudba slouží jako všeobecný nástroj komunikace obzvlášť pro mladé lidi, proto představuje dokonalý výchozí bod k zahájení mezinárodní spolupráce.

 

Věříme, že ostatním zúčastněným zemím v našich místních komunitách ukážeme, že vyučování i učení může být příjemné. Ukážeme, že si děti mohou porozumět a těšit se ze společnosti ostatních bez sociálních rozdílů a soustředit se na společné aktivity, ze kterých mají radost. I když se hudba v různých zemích liší, může naše žáky sjednotit a ukázat v našem prostředí, že přátelství, pochopení, tolerance a respekt jsou hodnoty, kterým mají být studenti vyučováni ve všech částech Evropy.

 

 

 

Pracovní program projektu Comenius

 

Září 2013 Téma: „Kdo jsme?"

 • Představení projektu zaměstnancům školy

 • Vytvoření týmu Comenius na školách

 • Připravení koutku Comenius ve školách

 • Vyrobení úvodních plakátů

Produkt: Úvodní plakáty, koutek Comenius ve škole

 

 

Říjen 2013 Téma: „Co si myslíte?"

Dotazníky pro rodiče a studenty k zjištění, co si myslí o důležitosti tohoto tématu

Produkt: Výsledky z dotazníků

 

Výjezd do Itálie

 • Projektové setkání - poznání a představení zúčastněných zemí

 • Plánování aktivit

 • Plánování společné webové stránky a blogů

 • Diskutování nad výsledky dotazníků

 • Sledování tříd a studium situací

 

 

Listopad 2013 Téma: „Vytvoření pouta mezi národy"

 • Vytvoření historických boxů, obsahujících umělecké práce, hudební díla a další věci, které popisují historii a kulturu zúčastněných zemí

 • Odeslání historických boxů partnerským školám

Produkt: Historický box

 

 

Prosinec 2013 Téma: „Inspirace jak nadchnout studenty"

 • Vytvoření nových uměleckých děl inspirováním historickými boxy

 • Každá škola pracuje s historickými boxy a vytvoří nové umělecké dílo

Produkt: Tance, písně, obrázky a příběhy

 

 

Prosinec 2013/Leden 2014 Téma: „Poznání hudebních nástrojů"

 • Představení studentům různých hudebních nástrojů

 • Studenti si sami zkouší hrát na rozličné hudební nástroje

Produkt: Kresba různých druhů hudebních nástrojů

 

 

Leden 2014

Výjezd do Německa

 • Projektové setkání - sdílení kreseb hudebních nástrojů a historických boxů

 • Představení připravených materiálů

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 

 

Únor 2014 Téma: „Hudba a technologie"

 • Seznámit studenty s některými počítačovými programy k vytváření a reprodukci hudby

 • Vytvořit pomocí takového programu krátkou píseň

Produkt: Tvorba písně

 

 

Březen 2014 Téma: „Budování sebedůvěry tvořením"

 • Nechat studenty složit svou vlastní píseň - hudbu i text

 • Nahrát písně na soukromý kanál Youtube, společný pro všechny školy

Produkt: Školní kanály Youtube

 

 

Duben 2014

Výjezd do Turecka

 • Projektové setkání - sdílení písní, které studenti vytvořili a diskuze nad kanály Youtube a studentskými blogy

 • Představení připravených materiálů

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 

 

Květen/Červen 2014

Téma: „Vypěstovat informovanost a pochopení pro různé kultury"

 • Připravit evropský kulturní den nebo večer s jídlem a zábavou, soustředit se na zúčastněné země v projektu

 • Studenti si zorganizují svůj vlastní koncert

 • Účast na koncertech i mimo školu

Produkt: Koncerty

 

 

Červen 2014

Výjezd do Polska

 • Projektové setkání - Vyhodnocení prvního roku

 • Srovnání a diskuze produktů vytvořených do této doby

 • Představení připravených materiálů

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 

 

Září /Říjen 2014 Téma: „Poznáváme se navzájem lépe"

 • Výměna dopisů s národními básněmi a písněmi vypálenými na cd

 • Lepší poznání studentů přes online komunikační nástroje

Produkt: CD, básně a dopisy

 

 

Říjen 2014

Výjezd do Severního Irska

 • Projektové setkání - plánování a organizování aktivit druhého roku

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 

 

Listopad 2014 Téma: „Rozdíly mezi národy"

 • Poslouchání, produkce a modernizace starých písní a jejich slov

 • Studenti vyhledávají umělecká díla vyjadřující různé časy a periody v historii zemí

 • Příprava tradičních oděvů (krojů), fotografií, krátkých příběhů a kreseb

Produkt: Tradiční oděvy, fotografie, krátké příběhy, kresby

 

 

Prosinec 2014 Téma: „Odkud pocházíme?"

 • Návštěva Národního muzea k získání více informací o historii a starých kulturách

 • Hraní dramatu

 • Napsání krátkých příběhů a jejich vyprávění

 • Výroba kreseb

Produkt: Tvorba krátkých příběhů a hraní dramatu

 

 

Leden 2015 Téma: „Zajímavá píseň"

 • Co si studenti myslí, že je zajímavé? Studenti najdou zajímavou píseň a pošlou ji ostatním zemím

 • Studenti jsou inspirováni navzájem a vytvoří novou píseň nebo nějaké umělecké dílo

 

 

Únor/Březen 2015 Téma: „Dojatá srdce"

 • Učení se o národních lidových tancích a evropských lidových tancích

 • Vytvoření nového lidového tance nebo tance na lidovou píseň

 • Představení tanců dalším studentům a natočení těchto tanců

Produkt: Tanec

 

 

Březen 2015

Výjezd do České republiky

 • Projektové setkání - diskuse o procesu a před vyhodnocení celého projektu

 • Představení finální formy dotazníků

 • Diskuze nad díly studentů z projektu „Zajímavá píseň"

 • Diskuze nad projektem lidového tance

 • Představení připravených materiálů

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 

 

Květen 2015 Téma: „Změny"

 • Použít dotazníky, abychom se dozvěděli pokroky

 • Diskuze nad dotazníky s učiteli a studenty

Produkt: Výsledky z dotazníků

 

 

Květen/Červen 2015 Téma: „Slavnost"

 • Být hrdí a oslavit to kým jsme, a za co jsme vděčni

 • Vytvoření muzikálu, pozvání rodičů a médií, provedení muzikálu ve školách naživo

 • Napsání článku o muzikálu do místního tisku

Konečný produkt: Muzikál

 

 

Červen 2015 Téma: „Vyhodnocení"

 • Konečné vyhodnocení projektu

 • Co jsme z něj získali a co bychom udělali jinak?

 • Youtube kanál je konečně veřejně zpřístupněn

 

 

Výjezd na Island

 • Projektové setkání - vyhodnocení celého projektu

 • Výměna materiálů

 • Představení materiálů

 • Diskuse o závěrečném produktu - provedení muzikálu

 • Sledování tříd a studium situací

 • Mobility žáků

 • Rozlučková party

 

Společná webová stránka
účastníků projektu

http://mitbhoc.drupalgardens.com/content/partner-schools

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR