Odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz
Školský portál Zlínského kraje www.zkola.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

www.kr-zlinsky.cz
Město Vsetín www.mestovsetin.cz
Ochranný svaz autorský www.osa.cz
Asociace základních uměleckých škol www.azus-cr.cz
Výroba videozáznamů: Josef Hanák www.hanakvideo.cz
Týdeník Jalovec www.jalovec.cz
 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR