Základní umělecká škola Vsetín

Vítejte na stránkách

Základní umělecké školy Vsetín.


Základní umělecká škola Vsetín je vedena v rejstříku škol a dle školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších platných dokumentů vydaných MŠMT a zřizovatelem vykonává funkci školy. Na rozdíl od „kroužků“ jsou na ZUŠ žáci vyučováni a odborně vedeni aprobovanými učiteli, umělci.

 

Žáci jsou vyučováni dle schválených učebních plánů a osnov. Žáci, kteří byli přijati ke studiu od 01. 09. 2012 a v dalším období, jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího programu.

 

Žáci  se  mimo  odborné  výuky  účastní  soutěží   vyhlašovaných MŠMT, Zlínským krajem a jinými organizacemi. V pololetí a na konci školního roku je žákům vydáváno vysvědčení a ti úplně  nejlepší pak pokračují ve studiu na středních či vysokých uměleckých školách.


Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách.

 

Struktura, návaznost a široká síť našich uměleckých škol  vůbec nemá  v dnešní době srovnání v evropském ani světovém měřítku.

 

 

 
This text will be replaced
 

Autor hudební znělky: Roman Konůpka

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR